Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

CzechPOINT

#

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

 

Výpisy z veřejných evidencí:

 

  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstřík
  • Katastr nemovitostí
  • Informační systém odpadového hospodářství
  • Informační systém o veřejných zakázkách

 

Výpisy z neveřejných evidencí:

 

  • Rejstřík trestů
  • Centrální registr řidičů


 

 Ceník za poskytuné dokumenty:

 

Evidence

Cena za 1. stranu

Cena za každou další i započatou stránku
Obchodní rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Živnostenský rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Katastr nemovitostí 100,- Kč 50,- Kč
Rejstřík trestů 100,- Kč 0,- Kč
Infor. systém odpadového hospodářství
   
Informační systém o veřejných zakázkách    

 

 

 

 

Doklady, které musí žadatelé o výpis doložit

 

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

 

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík IČ subjektu
Živnostenský rejstřík IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví


 

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:

 

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.