Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

  

Letecký pohled na obec Bečov Adresa:
Bečov č.p. 126 
435 26 Bečov

Telefon:
476 110 097 
476 110 183
E-mail:
starosta@oubecov.cz

Starostka:
Jitka Sadovská
CzechPOINT

 

Ceník služeb obecního  úřadu                        zde ke stažení

 Gynekol. ordinace - změna od 01.06.2013     zde ke stažení

 Měření koncentrace škodlivin v ovzduší       zde ke stažení

 MAS NADĚJE o.p.s.                                                             zde ke stažení

MAS Naděje o.p.s. dne 1. května 2019 vyhlásila výzvu z Operačního programu Zaměstnanost:

 

  • Podpora sociálního podnikání – provoz – III. – cílem opatření je vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání (integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik) s cílem vytvořit pracovní místa pro osoby z cílových skupin.

 

Všechny podklady k výzvě naleznete na webových stránkách ZDE

 

MAS Naděje o.p.s. dne 4. dubna 2019 vyhlásila výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu:

  • Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou – II. – hlavním cílem opatření je zvýšení podílu alternativní dopravy za vzděláním, do zaměstnání a za službami a zvýšení bezpečnosti v obcích. V rámci opatření lze podpořit komplexní řešení bezpečného pohybu v obcích, včetně vybudování nových cyklotras a pěších tras. Dále lze podpořit budování, modernizaci a rekonstrukce chodníků podél silnic II. a III. třídy, které procházejí obcemi (ne kolem místních komunikací)

 

  • Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice – II. – cílem opatření je rozvoj sociálních služeb a komunitních center (nákup pozemků, staveb, zařízení, vybavení, automobilu, výstavba a stavební úpravy) s cílem bojovat proti sociálnímu vyloučení a chudobě. Podporované aktivity musí vést k inkluzi sociálně vyloučených osob či sociálním vyloučení ohrožených osob nebo zdravotně postižených.

 

Všechny podklady k výzvě naleznete na webových stránkách ZDE.

 

MAS Naděje o.p.s. dne 28.února 2019 vyhlásila výzvu z Operačního programu Zaměstnanost – „Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti -III“. Využití podpory je zacíleno zejména na projekty zaměřené na příměstské tábory. Podpora je určena na zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin. Příměstský tábor může být realizován jako samostatný projekt.

Všechny podklady k výzvě naleznete na webových stránkách ZDE.

 

 

MAS Naděje o.p.s. dne 18.února 2019 vyhlásila výzvu z Operačního programu Životní prostředí  – „Výsadba dřevin - III“. Cílem opatření je výsadba dřevin na nelesní půdě, např. budování alejí, stromořadí podél cest, a některých protierozních opatření, která navazují i na pozemkové úpravy na nelesní půdě.

Všechny podklady k výzvám naleznete na webových stránkách ZDE.

 

MAS Naděje o.p.s. dne 14.února 2019 vyhlásila výzvu z Operačního programu Životní prostředí  – „Revitalizace sídelní zeleně“. Cílem opatření je posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. jejich ekologickou stabilitu.

 Všechny podklady k výzvám naleznete na webových stránkách ZDE.

 

Dotace z EÚ na MŠ v Bečově

 

 

INFORMACE OBČANŮM

 
Dle platných zákonů byl v obci Bečov zřízen z finanční dotace společnosti ČEZ a.s. obecní kamerový dohlížecí systém. Jedná se o tzv. bezobslužný systém, kdy soustava kamer zaznamenává nepřetržitě dění v obci. Záznam je uchováván a lze se k němu kdykoliv zpětně vrátit.
 
Kamerový systém byl zřízen za účelem vytvořit větší bezpečí na území obce.

 

                                             http://www.otevrete.cz/

 

Nahlašování poruch veřejného osvětlení                                                                        v obci Bečov, Zaječice a Milá 

Dodavatel:  ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Novodvorská 1010/14, Praha 4

Kontakt:  

bezplatná služba     800 101 109
pan Vítek                602 277 670
pan Vavroušek        607 579 011
 

 

 

Úřední hodiny:

Pondělí: 7.00 - 10.00 / 11.00 - 17.00
Úterý: není úřední den
Středa: 7.00 - 10.00 / 11.00 - 17.00
Čtvrtek: 7.00 - 10.00 / 11.00 - 15.00
Pátek není úřední den
Ostatní údaje:
Obec Bečov je ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Most

Obec Bečov je ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Most

Přidružené obce: Milá, Zaječice

 

Statistické údaje:

ZUJ:
Počet částí:
Katastrální výměra:
Počet obyvatel:
Z toho v produkt. věku:
Průměrný věk:

Kanalizace (ČOV):
Plynofikace:
Policie:
Pošta:
Škola:
Vodovod:
Zdravotnické zařízení:
567043
3
2823 ha
1790
847
35

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Geo informace:

Mapa ČR - poloha obce Bečov

 

Nadmořská výška:
Souřadnice WGS 84:


N 50° 26.933'
E 13° 43.100'