Obec Bečov
obecBečov

Veřejné zakázky


Profil zadavatele: Obec Bečov

Název: Obec Bečov       

IČO: 00265811

Adresa: Bečov 126, 435 26 Bečov

Adresa profilu zadavatele:

https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/99c01621-a555-4fb1-91b1-ad3481999cc4

 

Profilem zadavatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám

způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek (§17 písm. x)

zákona o veřejných zakázkách z. č. 137/2006 Sb., po novele provedenou z. č. 55/2012 Sb.

 

Elektronickým nástrojem je programové vybavení, případně jeho součásti, které jsou spojeny se sítí nebo službou elektronických komunikací a umožňují

prostřednictvím této sítě nebo služby provádění úkonů v elektronické podobě podle novely zákona o veřejných zakázkách z roku 2010, včetně zpracování

zahrnujícího digitální kompresi a uchovávání dat (§ 149 odst. 2 ZVZ po novele).